Cookie- og Persondatapolitik

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi, behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. Indsamling, behandling og opbevaring mv. af visse personoplysninger kan være lovpligtig, såsom håndtering af dine helbredsoplysninger ifølge sundhedsloven, mens du i andre sammenhænge (eksempelvis til brug for fremsendelse af markedsføringstiltag) kan vælge, hvilke oplysninger du afgiver, og hvordan disse anvendes.

Indsamling af dine personlige oplysninger

Vi kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder:

 • Når du bestiller tid til en synsprøve,
 • Når du henvender dig i forretningen og bliver oprettet som kunde med henblik på at få foretaget en synsprøve og/eller købe vores produkter,
 • Når du indgår en abonnementsaftale, herunder kontaktlinser, 
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anden markedsføring, herunder ved deltagelse i konkrete konkurrencer.

I forbindelse hermed kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdato, CPR-nummer),
 • Betalingsoplysninger i forbindelse med dit køb,
 • Helbredsoplysninger (oplysninger om dit syn, herunder oplysninger om styrke på de valgte produkter, synsprøver og digital scan og trykmåling af dine øjne),
 • Din købshistorik.

Brug af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til konkrete og begrænsede forretningsmæssige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om databeskyttelse.

Dine oplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Levering af ydelser til dig,
 • Administration af kundeforholdet,
 • For at kunne yde en bedre service,
 • Rådgivning om dit syn,
 • Markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og målrettede markedsføringstiltag,
 • Øvrig kommunikation med dig.

Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger

Dine personoplysninger kan blandt andet behandles:

 • Til at opfylde en aftale med dig,
 • Til at overholde en retlig forpligtelse.

Sådanne legitime interesser kunne f.eks. være forbedring af vores service, produkter eller ydelser, statistik og analyse eller besvarelse af dine henvendelser.

Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger, og vi begrænser behandlingen af sådanne særlige kategorier af oplysninger, så behandlingen alene finder sted, når det er nødvendigt i forhold til formålet. Dine helbredsoplysninger kan blandt andet behandles, hvis:

 • Du har givet et forudgående, udtrykkeligt samtykke hertil,
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde relevante sundhedsretlige forpligtelser,
 • Dine vitale interesser skal beskyttes i tilfælde, hvor du ikke er i stand til at give samtykke,
 • Oplysningerne tydeligvis er offentliggjort af dig,
 • Vi skal fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav,
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på medicinsk diagnose, når oplysningerne behandles af en fagperson, der har tavshedspligt (herunder en optiker).

Hvem modtager dine personoplysninger?

Visse modtagere behandler personoplysningerne på vegne af forretningen og må derfor alene handle efter dokumenteret instruks fra os. Disse tredjeparter må ikke bruge dine personoplysninger til egne formål.

I det omfang vi videregiver dine oplysninger til tredjeparter, som kan bruge oplysningerne til egne formål, vil dette alene finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for databeskyttelse og, hvis det er påkrævet, med forudgående samtykke fra dig.

Dine personoplysninger kan videregives til følgende modtagere:

 • Samarbejdspartnere, herunder selskaber, der tilbyder finansiering af vores produkter eller inddriver forretningens tilgodehavender;
 • Leverandører af vores produkter, herunder kontaktlinseleverandører der sender kontaktlinser direkte til kunden,
 • Offentlige myndigheder under hensyn til almenvellets interesse eller på baggrund af en dommerkendelse, f.eks. i forbindelse med opklaring af en lovovertrædelse.
 • Læger, optikere og andre sundhedspersoner.

Sletning af personoplysninger

Personoplysninger, herunder købsoplysninger slettes ikke, med mindre kunden ved henvendelse ønsker det.

Dine rettigheder

Forretningen har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og at sikre dine rettigheder.

Du har ret til at anmode os om at få indsigt i dine personoplysninger samt berigtige, slette eller begrænse brugen af oplysningerne. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Hvis en sådan indsigelse er berettiget, må oplysningerne ikke længere behandles til de konkrete formål.

Under særlige omstændigheder har du endvidere en ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan anmode om at få de oplysninger, du selv har givet til forretningen, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart.

Behandler vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, før du har tilbagekaldt det.

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Hvis det konkrete forhold, du klager over, ikke er blevet løst af os, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K 
E-mail: dt@datatilsynet.dk. 
www.datatilsynet.dk

Cookies

Introduktion

Når du besøger vores website (www.haslevbrillecenter.dk) indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og muligvis vise dig målrettede annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer muligvis blive mindre relevante for dig samt optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Facebook

Facebook Inc. (“Facebook”), som er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.facebook.com/about/privacyshield

Facebooks pixel indsamler tre typer data, når den indlæses:

 1. HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der som standard sendes mellem en browseranmodning og en server på internettet. HTTP-headere indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokation, dokument, henviser og brugeragent.
 2. Pixelspecifikke data – Det omfatter pixel-id og Facebook-cookien.
 3. Valgfrie værdier – Det er muligt at sende yderligere oplysninger om besøg via brugerdefinerede datahændelser. Eksempler på brugerdefinerede datahændelser er henvendelser, sidetype med flere. Læs mere om brugerdefinerede datahændelser her.

Disse data sendes med henblik på forbedring af hjemmesidens indhold, at vise dig relevante annoncer samt måling og analyse af interaktion med annoncer og hjemmesiden.

 • Google Analytics

Google Analytics v/Google Inc, som er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Læs mere om hvilken type data Google Analytics opsamler, samt hvad de pågældende data bruges til i afsnittet “Personoplysninger”. Data opbevares maksimalt i 26 måneder.

 • Google Ad Services (Google AdWords m.fl.)

De oplysninger som sendes til Google Analytics vil i begrænset omfang også kunne importeres til Google AdWords. Disse oplysninger vil både omhandle din færden og brug af hjemmesiden med henblik på at måle effekten af annoncering samt til brug i remarketinglister. Læs mere her: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold eller hvis du benytter vores kontaktformularer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail samt anden information du måtte oplyse. Dette vil typisk være i forbindelse med beskeder du sender os via kontaktformularer.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere og måle på evt. henvendelser til os, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at ringe dig op som ønsket. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontor@haslevbrillecenter.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes af:
Haslev Brillecenter
Jernbanegade 24
4690 Haslev
Tlf.: 56 31 40 30
Fax: 5631 4230
Email: kontor@haslevbrillecenter.dk